jj
, ,

โครงการจริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่ (J J)

โครงการจริงใจ มาร์เก็ต ตั้งอยู่บนถนนอัษฎาธร อ.เมือง เชียงใหม่  มีพื้นที่อยู่ติดกับบริเวณตลาดคำเที่ยงตลาดต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ JJ เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษย่อมาจากภาษาไทยว่า “จริงใจ” (Jing Jai) ซึ่งหมายถึงความจริงใจและตั้งใจที่จะให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ไว้อยู่ด้วยกัน และผลิตภัณฑ์ของโครงการส่วนพระองค์...