prasatoopjaydee
,

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปรีชาสามารถ ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยในอดีต ทั้งทรงมีพระบุญญาบารมี พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลเป็นที่หวาดหวั่น และเกรงขามแก่ข้าศึกศัตรูหมู่ปัจจามิตรทั้งปวง ในจังหวัดต่างๆ ซึ่งตามประวัติศาสตร์ที่พระองค์ได้ทรงมีบทบาทในการกรีธาทัพไปปราบปรามอริราชศัตรู ต่างได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ หรือสิ่งอนุสรณ์เป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ถวายความจงรักภักดี และบำเพ็ญการกุศลบวงสรวงพระวิญญาณของพระองค์ตลอดมา พระสถูปเจดีย์ฯ ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานว่าครั้งหนึ่งพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรม...
วง3

ไร่สตรอเบอรี่ เชียงใหม่

“สตรอเบอรี่”  ผลไม้เมืองหนาว ที่ใครๆ ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าทั้งรุปลักษณ์หน้าตาและรสชาดเป็นที่ถูกใจ  แถมยังมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย   ใครเดินทางมาเชียงใหม่ไม่ว่าจะไปเส้นทางใดในช่วงฤดูหนาวจะพบเห็นร้านค้าวางขายสตรอเบอรี่กันเกลื่อน  แต่นอกจากการซื้อหามารับประทานอย่างเดียวแล้ว  กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมากในปัจจุบันคือการไป หาเจ้าสตรอเบอรี่จนถึงที่ปลูกกันเลยทีเดียว  นักท่องเที่ยวสามารถไปชมและลงมือเก็บเจ้าสตรอเบอรี่สดๆ ที่กำลังยืนต้นอยู่ในไร่  สร้างความตื่นเต้นและรื่นรมย์กันไปอีกแบบหนึ่ง  แถมบรรดาผู้ประกอบการไร่หรือสวนสตรอเบอรี่ยังพัฒนารูปแบบการบริการออกไปให้เป็นแบบครบวงจร...
tho6

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถได้ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2539 ตามแนวนโยบายส่งเสริมอาชีพการเกษตรแผนใหม่เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น และการลดใช้สารเคมีในกะหล่ำปลี    ด้วยเหตุเพราะพื้นที่บ้านแม่โถมีชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ ยึดอาชีพปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ขาดความรู้และความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ต้องต่อสู้กับความลำบากยากจนเรื่อยมา ลักษณะที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 800-1,200...
seu001
,

สวนป่าแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่

สถานที่ที่ยังมีนักท่องเที่ยวอีกหลายคนที่ยังไม่ค่อยรู้จักและไม่เคยไปสัมผัส  สวนป่าแม่แจ่ม  ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของสวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 760 เมตร อุณหภูมิทั้งปี 25 องศาเซลเซียส ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี สวนป่าแม่แจ่มเป็นสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้...
s15

ศาลากาแฟ แม่ริม เชียงใหม่

ร้านกาแฟ วิวสวย บรรยากาศดี   ที่หลายๆ คนที่ได้เข้าไปสัมผัสแล้วจะรู้สึกถึงความร่มรื่น  เงียบสงบ  อารมณ์จะคล้ายๆ กับนั่งเล่นสบายๆ อยู่ในบ้านของตัวเอง  ที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ภูเขา ต้นไม้ สนามหญ้าเขียวขจี...
ta3
,

เวียงท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่

แหล่งโบราณคดีเวียงท่ากาน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วพบว่า ชาวบ้านในเวียงท่ากานให้ความสนใจต่อการ “มีอยู่” ของโบราณสถาน ถึงขั้นนำเสนอให้กรมศิลปากรเข้ามาดูแล ทิศเหนือ  ติดกับบ้านพระเจ้าทองทิพย์ ทิศใต้ ติดกับบ้านสันกะวาน...
d2

โรงแรม ดาราเทวี เชียงใหม่ (สันกำแพง)

โรงแรม ดาราเทวี เชียงใหม่   บนพื้นที่ 150 ไร่ ถูกถ่ายทอดออกมาบนบรรยากาศและภาพความตระการตาในรูปแบบของการจำลองวัด สถาปัตยกรรมล้านนาการนำของโบราณหลายชิ้น มาประดับ จนเคยถูกกระแสต้านอย่างหนักมาแล้ว … นาข้าวผืนใหญ่ ไม้ใหญ่กว่า 7,000...
giant4
,

ร้านกาแฟบนต้นไม้ The Giant Chiangmai Thailand

The Giant Chiang Mai ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ออน   บนเส้นทางสู่บ้านแม่กำปองและเลยโครงการหลวงตีนตกไปประมาณ 200 เมตร  จะมีทางแยก 2 ทาง ให้เลี้ยวซ้ายไปบ้านป๊อก...
daraphirom
,

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ แม่ริม

  พระตำหนักดาราภิรมย์ตั้งอยู่ริมทางหลวงแม่ริม-สะเมิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระตำหนักของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถวายให้เป็นที่ประทับ หลังจากพระราชชายา เจ้าดารารัศมี กราบบังคมทูลลาขอเสด็จมาประทับนครเชียงใหม่เป็นการถาวร หลังจาก...