S__3981345

เขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชล อ.แม่แตง

หน้าร้อนแบบนี้ ร่างกายต้องโดยหาแต่สถานที่ดับร้อน วันนี้เราหาสถานที่ล่องเรือง เล่นน้ำ  พร้อมนั่งทานอาหารอร่อยๆบนแพรไม้ ณ เขื่อนแม่งัด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันหยุดที่ผ่านมา ได้ขับรถยนต์ส่วนตัวไปเที่ยวกันเอง พอไปถึงเขื่อนแม่งัด ต้องเสียค่าเข้าเขื่อน ประมาณ...