ดอยม่อนจอง อมก๋อย2

ดอยม่อนจอง

ดอยม่อนจอง ตั้งอยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย (หน่วยมูเซอ) จังหวัดเชียงใหม่ ดอยม่อนจองเปิดให้ท่องเที่ยวในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึง 15 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นจะปิด ไม่อนุญาตให้ นักท่องเที่ยวขึ้นเพราะต้องระวังภัยเรื่องช้างป่าที่ออกมาหากิน รวมถึงสภาพอากาศที่แห้งซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสำหรับเวลา การเดินขึ้นดอยม่อนจองสามารถไปเช้าเย็นกลับได้...
ห้วยมะนาว1

อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว

อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่สวรรค์ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่    โครงการก่อสร้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2520 ซึ่งบริเวณนี้แต่เดิมเป็นป่าสงวนที่เสื่อมโทรมมีเนื้อที่ที่จะนำมาจัดสรรทำการเพาะปลูกได้ประมาณ 4,500 ไร่ อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาวสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 4,500...
บ้าน5

บ้าน “ข้างวัด”

“บ้านกึ่งไม้กึ่งปูน10 หลัง” ชุมชนคนรักศิลปะ ใบไม้ใบหญ้า ชีวิตช้าๆ เน้นสบายใจ หลากหลายอาชีพทำด้วยใจ ได้มาอยู่รวมกัน”…….. @บ้าน”ข้างวัด” ซอยวัดอุโมงค์ ประติมากรรมแห่งชุมชนไทยเล็กๆ นำมาจัดเป็นรูปแบบการให้บริการร้านอาหาร ร้านกาแฟที่รวมเข้ากับห้องสมุด ร้านขายสินค้า...