1407259256-T13115-o

ต้อนรับประเพณียี่เป็งกับงานประทีปเบิกฟ้าที่วัดพันเตา

เตรียมต้อนรับบรรยากาศที่สวยงามกับแสงไฟของงานประเพณีล้านนา ประเพณียี่เป็ง ที่จัดขึ้นทุกๆปีและกลับมาอีกครั้งในปีนี้ที่เราจะได้ชมความสวยงามกับงานประทีปเบิกฟ้าที่วัดพันเตา
Wiang Kum Kam
,

เวียงกุมกาม เมืองโบราณของเวียงเจียงใหม่

เวียงกุมกาม คือ เมืองโบราณที่มีอายุกว่า 727 ปี ปัจจุบันบริเวณเวียงกุมกามมีโบราณสถานมากมาย เวียงกุมกามตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ ประมาณกิโลเมตรที่ 3-4  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน อยู่ในเขตตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  และอยู่ใกล้ฝั่งด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำปิง...
wadsanfang1

วัดแสนฝาง

วันนี้ yourchiangmai จะพาไปดู วัดในเชียงใหม่ อีก 1 แห่งซึ่งมีความสวยสดงดงามมากๆ และไม่อยู่ไกลจากตัวเมือง ซึ่งวัดนนี้ชื่อว่า วัดแสนฝาง ซึ่งภายในวัดจะประกอบไปด้วย พระเจดีย์มงคลแสนมหาชัย ชเวดากองแห่งนครเชียงใหม่ วิหารลายคำ ลวดลายวิจิตรงดงามมาก หอไตรหลังเก่าวัดแสนฝาง และ พระอุโบสถพระราชชายาเจ้าดารารัศมี...
วัด

วัดน่าสนใจในตัวเมืองเชียงใหม่ (1)

มาเที่ยวเชียงใหม่ ก็ต้องมาเที่ยววัดนะสิ แต่ว่าวัดในเชียงใหม่มีอยู่เยอะแยะมากมาย วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับวัดในตัวเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งแนะนำเล็กๆน้อยๆ ว่าวัดนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้าง
ภูพิงค์
,

ทางขึ้นดอยสุเทพมีอะไรให้เที่ยวบ้าง

เมื่อพูดถึงดอยสุเทพคงไม่มีใครไม่รู้จัก หลายๆคนคงได้ไปเที่ยวกันมาแล้ว แต่ระยะทางขึ้นดอยสุเทพนั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายที่ วันนี้ yourchiangmai จะพาไปรู้จักแต่ละที่กันครับ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว   เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดไว้ศึกษา เป็นสถานที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนและยังมีสวนสุขภาพสำหรับออกกำลังกาย ตั้งอยู่ถัดจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางขึ้นดอยสุเทพ  ...
Doikham2

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำปัจจุบันมี พระครูสุนทรเจติยารักษ์ (ครูบาพิณ) เป็นเจ้าอาวาส...
prasatoopjaydee
,

พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ บ้านเมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปรีชาสามารถ ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยในอดีต ทั้งทรงมีพระบุญญาบารมี พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลเป็นที่หวาดหวั่น และเกรงขามแก่ข้าศึกศัตรูหมู่ปัจจามิตรทั้งปวง ในจังหวัดต่างๆ ซึ่งตามประวัติศาสตร์ที่พระองค์ได้ทรงมีบทบาทในการกรีธาทัพไปปราบปรามอริราชศัตรู ต่างได้จัดสร้างอนุสาวรีย์ หรือสิ่งอนุสรณ์เป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ถวายความจงรักภักดี และบำเพ็ญการกุศลบวงสรวงพระวิญญาณของพระองค์ตลอดมา พระสถูปเจดีย์ฯ ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานว่าครั้งหนึ่งพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรม...
ta3
,

เวียงท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่

แหล่งโบราณคดีเวียงท่ากาน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ แล้วพบว่า ชาวบ้านในเวียงท่ากานให้ความสนใจต่อการ “มีอยู่” ของโบราณสถาน ถึงขั้นนำเสนอให้กรมศิลปากรเข้ามาดูแล ทิศเหนือ  ติดกับบ้านพระเจ้าทองทิพย์ ทิศใต้ ติดกับบ้านสันกะวาน...
daraphirom
,

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ แม่ริม

  พระตำหนักดาราภิรมย์ตั้งอยู่ริมทางหลวงแม่ริม-สะเมิง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระตำหนักของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถวายให้เป็นที่ประทับ หลังจากพระราชชายา เจ้าดารารัศมี กราบบังคมทูลลาขอเสด็จมาประทับนครเชียงใหม่เป็นการถาวร หลังจาก...
jaydeekeew1
,

เจดีย์กิ่ว หรือ เจดีย์ขาว

  จากตำนานล้านนา “เรื่องตำนานเจดีย์กิ่ว” เจดีย์กิ่วหรือเจดีย์ขาวที่ตั้งอยู่ตรงสามแยก บริเวณหน้าเทศบาลเมืองเชียงใหม่ มีเรื่องเล่ากล่าวขานสืบต่อกันมา เกี่ยวกับประวัติของเจดีย์อยู่หลายตำนาน แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าเชื่อถือ และเล่ากันมานาน ก็คือ เจดีย์นี้ถูกสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ชายคนหนึ่ง ซึ่งสละชีวิตเพื่อรักษาศักดิ์ศรี ของชาติบ้านเมือง เล่าต่อๆกันมาว่า...