141014143611
,

เส้นทางการเดินรถไฟฟ้า ของ มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดระบบขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ขส.มช.) โดยให้บริการด้วยรถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฝั่งเชิงดอย เพื่อให้บริการ ขส.มช. ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ใช้รถร่วมกันในการเดินทาง ซึ่งเป็นการใช้พลังงานได้อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และรักษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และลดปริมาณการใช้ยานยนต์ส่วนตัวของนักศึกษารวมถึงบุคลากร ซึ่งจะส่งผลต่อการลดปัญหาด้านการจราจร...
cm
,

99 เรื่องน่ารู้ของเชียงใหม่ (2)

ครั้งที่แล้ว หมดไป 20 ข้อแล้ว วันนี้ มาต่ออีก 30 ข้อ กันเถอะ 21.รถแดง” สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเชียงใหม่ ตอนกลางวันวิ่งกันทั่วเชียงใหม่ 20-40 บาท...
cm

99 เรื่องน่ารู้ของเชียงใหม่ (1)

วันนี้ไปอ่านเจอในพันทิพมาครับ เจอกระทู้ของหมายเลข 1744621แชร์ ชีวิตในเชียงใหม่ อ่านดูแล้ว สนุกและน่าสนใจดีครับ ด้วยความที่แอดมินก็อยู่เขียงใหม่มาตลอด อ่านแล้วก็รู้สึกว่า เออ ก็จริงแหะ มีอะไรบ้างมาดูกัน 1.ในเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองที่คนภายนอกหรือนักท่องเที่ยว คิดว่ากว้างขวาง...