cmbus

เส้นทางให้บริการรถประจำทางเมืองเชียงใหม่ จากเพจ Chiangmaibus

ปัจจุบันเมืองเชียงใหม่ ก็ได้มีปัญหาจราจรติดขัดตามกรุงเทพแล้ว ยิ่งเส้นในเมือง สี่แยกรินคำ สะพานนวรัฐ เป็นต้น เรียกว่าต่อแถวยาวเหยียดเลย ซึ่งปัจจุบัน Chiangmaibus.org ได้ทำการจัดระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก็คือรถแดงให้มีระบบการเดินทางที่แน่นอน และราคาที่เป็นมาตรฐานมากขึ้น ตอนนี้มีทั้งหมด 5...