ปางขุม เสน่ห์…มนต์ขลัง แห่งสะเมิง

บ้านปางขุม เป็นหมู่บ้านที่มีเสน่ห์ และมีมนต์ขลัง ของอำเภอสะเมิง ตั้งอยู่บนท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้ใหญ่อันเขียวขจี และถูกล้อมรอบด้วยหุบเขา หมู่บ้านปางขุม มีหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่ ทั้ง กะเหรี่ยง ลีซอ คนพื้นเมือง และปัจจุบันเริ่มมีชนเผ่าม้งย้ายมาตั้งถิ่นฐานกัน เพื่อประกอบอาชีพการเกษตร จุดเด่นของบ้านปางขุมคือ

…อากาศเย็นสบายตลอดปี

…พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำเกษตร

…แหล่งน้ำธรรมชาติมีฤดูฝนที่ยาวนาน ทำให้มีป่าไม้ที่เขียวขจี

หลังคาหมู่บ้าน …”ดอยม่อนอังเกตุ”

ม่อนอังเกต

ดอยม่อนอังเกตุอยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง หน่วยจัดการต้นน้ำม่อนอังเกตุ และองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน ยอดสูงสุดสูง 1,840 เมตร เป็นต้นกำนิดของลำน้ำสำคัญ 4 สาย คือ ขุนน้ำสา ไหลลงแม่น้ำปาย, ขุนน้ำเลย ไหลลงแม่น้ำแม่แตง, ขุนน้ำแม่สาบ และขุนน้ำแม่จุม ไหลลงลำน้ำแม่ขาน แล้วไหลรวมสู่แม่น้ำปิง..

ยอดดอยสูง ในเขต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เป็นเส้นทาง ออฟโรด  ผ่านขุนเขาสลับ ซับซ้อน มากมายและผ่าน หมู่บ้านชาวเขา หลายชนเผ่า ทั้ง กะเหรี่ยง ลีซอ ม้ง และคนพื้นราบ   มีป่าไม้ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งต้นไม้เล็ก ต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้เก่าแก่สวยงาม และสวนสน ที่เป็นลานกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยว และทะเลหมอก บนดอยม่อนอังเกตุ ก็มีให้เห็นกันทั้ง 360 องศาเลยที่เดียว

ดอยม่อนอังเกตุ   เป็นที่เคารพของชาวบ้านทุกคน ทั้งชาวบ้านหมู่บ้านปางขุม และชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง เพราะชาวบ้านทุกคนเชื่อกันว่ามี เจ้าแม่ ที่ทำหน้าที่ค่อยปกป้อง ดูแล ผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์และชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดมา

ในยามค่ำคืนบนดอยม่อนอังเกตุ อากาศจะหนาวเย็นมากเหนือคำบรรยาย โดยเฉพาะในหน้าหนาว จะหนาวสุดๆ และเมื่อเริ่มมืดจะเห็นบรรยากาศยามค่ำคืนที่แปลกจะเห็นไฟเป็นแนวยาวระยิบระยับสว่างไสวเป็นทิวยาว…สวยงามมาก เป็นไฟจากตัวเมืองถึงอำเภอแม่แตงหรือที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายตั้ง ฉายาว่า..”ดาวบนดิน”

ดอยม่อนอังเกตุ หมู่บ้านปางขุม ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้มาท่องเที่ยวหมู่บ้านแห่งนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel.084-886-5833 Email: [email protected]

เกี่ยวกับหมู่บ้าน

บ้านปางขุมเริ่มมีชนเผ่ากระเหรี่ยงกลุ่มหนึ่ง เข้ามาตั้งถิ่นฐานกันเมื่อ 300 ปีก่อน แต่ไม่มีลายลักษณ์อักษรที่แน่นอน แต่เป็นการเล่าต่อๆ กันมาของคนเฒ่าคนแก่ ในหมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน บ้านปางขุมเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนยอดดอยของอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีชาวไทยที่อาศัยอยู่กันหนาแน่น มีจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 300 หลังคาเรือน

002 003

หมู่บ้านปางขุมมีชนเผ่าที่อาศัยอยู่หลายชนเผ่า ทั้ง กะเหรี่ยง ลีซอ คนพื้นเมือง และปัจจุบันเริ่มมีชนเผ่าม้งย้ายมาตั้งถิ่นฐานกัน เพื่อประกอบอาชีพการเกษตร หมู่บ้านปางขุมเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้อันเขียวขจี มีภูเขารอมรอบ หนาแน่น มีความอุดมสมบูรณ์ หมู่บ้านปางขุมอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ถึง หมู่บ้านปางขุมประมาณ 3 ชั่วโมง หมู่บ้างปางขุมมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวอยู่หลายแหล่งเช่น ดอยม่อนอังเกตุ หินมหัศจรรย์…ตำนานบ้านผายอง สวนสตรอเบอร์รี่ สวนดอกไม้เบญจมาศ และนาข้าวขั้นบันไดเป็นต้น

ปัจจุบันบ้านปางขุมได้มีการพัฒนาไปมาก ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ความหนาแน่นของของประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปี และบ้านปางขุม เป็นหมู่บ้านที่มีเสน่ห์ และมีมนต์ขลัง ของอำเภอสะเมิง มีดอยม่อนอังเกตุเป็นเหมือนหลังคาหมู่บ้าน ม่อนอังเกตุอยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสะเมิง หน่วยจัดการต้นน้ำม่อนอังเกตุ และองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน ยอดสูงสุดสูง 1,840 เมตร เป็นต้นกำนิดของลำน้ำสำคัญ 4 สาย คือ

1. ขุนน้ำสา ไหลลงแม่น้ำปาย
2. ขุนน้ำเลย ไหลลงแม่น้ำแม่แตง
3. ขุนน้ำแม่สาบไหลลงแม่น้ำสะเมิง
4. ขุนน้ำแม่จุม ไหลลงลำน้ำแม่ขาน แล้วไหลรวมสู่แม่น้ำปิง

อาชีพของชาวบ้านหมู่บ้านปางขุม ส่วนมากแล้วที่นี่เป็นหมู่บ้านที่เหมาะสำหรับการเกษตร อาชีพหลักก็จะเป็นการปลูกข้าว และนอกจากการปลูกไว้กินระหว่างปีแล้ว ชาวบ้านยังมีอาชีพทำสวนสตรอเบอร์รี่, อาชีพทำสวนดอกไม้เบญจมาศ และอาชีพทำสวนชาเมี่ยง เป็นต้น

ไร่สตรอเบอร์รี่

006

ไร่สตรอเบอร์รี่ การปลูกสตรอเบอร์รี่อยู่ 2 พันธุ์คือ พันธุ์ 329 และพันธุ์ประราชทาน 80 หรือพันธุ์หวาน :: พันธุ์ 329 เป็นสายพันธุ์ผสม จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว สมารถนำไปแปรรูปได้ ส่วนพันธุ์ประราชทาน 80 เป็นพันธุ์รับประทานผลสดจะมีรสชาติหวาน มาดูด้วยตัวเองว่าต้นสตรอเบอร์รี่ที่ดี เป็นอย่างไรที่นี่..

หินมหัศจรรย์…ตำนานบ้านผายอง

หิน

อยู่ในหมู่บ้านผายอง ตำบลแมสาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสิ่งมหัศจรรย์หินตั้งได้ เป็นลักษณะหินสองก้อนวางซ้อนกันเป็นรอยต่อทำมุม 45 องศา และมีรอยฝามือของพระพุทธเจ้า(เป็นความเชื่อของชาวบ้าน) เป็นหินศักดิ์สิทธ์ ที่ชาวลีซอ ชาวกะเหรี่ยง และคนพื้นราบ ระแวกใกล้เคียงนับถือมาก..และยังมีอีกหลายก้อนเรียงรายอยู่บริเวณเดียวกัน..

นาข้าวขั้นบันได

007

หมู่บ้านปางขุมและหมู่บ้านใกล้เคียง จะมีภูมิศาสตร์ที่ตั้งหมู่บ้านเป็นภูเขาเล็ก ใหญ่ ล้อมรอบหมู่บ้าน จะหาพื้นที่ที่เป็นพื้นราบกว้างๆได้ยากมาก ที่มีก็มีแค่สนามฟุตบอลของแต่ล่ะหมู่บ้าน นาข้าวของที่นี่ เลยเป็นนาข้าวแบบขั้นบันได เรียงรายกันอย่างสวยงาม

เมื่อหมดจากฤดูทำนาข้าวแล้ว ชาวบ้านก็จะนำ ควาย ของตัวเองมาเลี้ยงในนาข้าว และเป็นที่วิ่งเล่น เป็นสนามบอล ของเด็กๆ ในหมู่บ้านด้วยครับ

สำหรับนาข้าวขั้นบันไดนี้ จะต้องมาท่องเที่ยวกันในหน้าฝน ถึงจะได้เห็นนาข้าว เต็มไปหมดทุกนาข้าวเลย

ข้อมูล : บ้านปางขุมเหนือสุดในสะเมิง