บอลลูน เครื่องร่อน เครื่องบินเล็ก

boll2

ยังมีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนไม่น้อย  ที่พลาดโอกาสไปเที่ยวชมและสัมผัสกับกิจกรรมเหิรฟ้า  เหนือน่านฟ้าเมืองเชียงใหม่  และด้วยทำเลและสภาพภูมิประเทศ  ที่เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมการผจญภัยแนวนี้  จึงทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวที่ อ.ดอยสะเก็ด มีการขยายตัวมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการนั่งบอลลูน  ฝึกบินเครื่องร่อนหรือเครื่องบินขนาดเล็ก   อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและโปรโมทกิจกรรมนี้เป็นระยะๆ   เป็นการเพิ่มสีสันและชักชวนนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมและได้สัมผัสวิธีการเล่นกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

งานเทศกาลบอลลูน

สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมนั่งบอลลูน หรือฝึกบิน ชมทัศนียภาพของเชียงใหม่  สามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้า ได้ตามนี้  อาทิ:

สนามฝึกบินอากาศยานเบาเชียงใหม่ บินชมทิวทัศน์ด้วยอากาศยานเบาพิเศษ ชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ทางอากาศ ด้วยอากาศยานเบา พิเศษนานาชนิด ทั้งเครื่องบินเล็กแบบไมโครไลท์  คุณสามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่ ดอยสุเทพ สายน้ำปิงที่ไหล ผ่านที่ราบเชิงดอย ทุ่งนาเขียวขจี่ และยังได้รับภาพถ่ายเป็นที่ระลึกขณะที่เครื่องนำบินผ่านวัดพระธาตุดอยคำ  ติดต่อ เชียงใหม่สกาย-แอดเวนเจอร์  เลขที่ 143 หมู่ 6 สนามฝึกบินบ้านสันอุ้ม  อ.ดอยสะเก็ด โทร. 0-5386-8460, 081-9936861

สนามบินทองกวาว  

t1 t2เลขที่ 7  หมู่ที่ 4 ถ.บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด(ทางเข้าบ้านแพะป่าคา) ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   โทร. 081-9516933

สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล

t3

เลขที่ 118 หมู่ที่ 7 | ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 053-868891-3

บอลลูน แอดเวนเจอร์ ไทยแลนด์  

  

200 หมู่.7 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ โทร.084 611 4128

t5 t7